Prosinec 2006

No Picture

Nastavení pracovní plochy v AutoCADu 2007

AutoCAD 2007 přichází na trh s řadou novinek usnadňujících především práci v modelovém prostoru s objekty typu ploch a těles. Nejsou to samozřejmě novinky jediné. Řadu modifikací prodělala i řada jiných standardních funkcí.


No Picture

Efektivní tvorba odkazů v AutoCAD Mechanical

Součástí výkresové dokumentace může být řada poznámek. Tyto poznámky jsou umísťovány buď nad rohové razítko, volně do definovaných míst, nebo na odkazových čarách. AutoCAD Mechanical pro tvorbu poznámek na odkazových čarách obsahuje velmi pěkně optimalizovanou funkci.


No Picture

Hlídání limitních stavů v Inventoru 11

Při konstrukci výrobků mohou být v častých případech některé hodnoty limitní. Může se jednat například o tloušťku stěny výrobku, která nesmí být zmenšena při navrhování pod požadovanou hodnotu, stejně jako nemůžeme například překročit limit hmotnosti apod.
No Picture

Sloupy architektonické či konstrukční v Revitu?

Jak vyplývá z názvu článku, budeme se věnovat použití sloupů. Jistě jste si už všimli, že v Revitu jsou dva typy sloupů. Jeden z nich je „sloup“(architektonický) v paletě Modelování, druhý „konstrukční sloup“ v paletě Konstrukce. Protože jsou ve dvou odlišných kategoriích, řídí se každý z nich vlastním stylem (tj.má vlastní tloušťku, barvu, vzor čáry a materiál) a zároveň se váže na jiné prvky v modelu.No Picture

Návrh křižovatek

Křižovatky jsou jedny z nejdůležitějších objektů v oblasti návrhu komunikací. Jejich správný návrh, především ve 3D, je velice důležitý, zvláště co se týká odvodnění plochy křižovatky. Důležité je také hledisko komfortní jízdy řidiče, bezpečnost a také vedení inženýrských sítí. Autodesk Civil 3D umí vytvářet komplexní návrh křižovatek a je schopný automaticky opravit návrh, dojde-li k jakékoliv změně v projektu. Jakmile si osvojíte postup tvorby jakékoliv křižovatky, jste schopni vyprojektovat libovolný typ křižovatky, ať už úrovňové či mimoúrovňové.


No Picture

Stavební CAD projekt 2006

Že i třináctka může být šťastným číslem, poznali architekti a stavební projektanti, kteří uspěli v letošním – třináctém – ročníku celostátní soutěže Stavební CAD projekt 2006. Zúčastnit se opět mohl každý, kdo ve své praxi používá software společností Autodesk a AB Studio, přičemž je hodnocen zejména způsob použití výpočetní techniky v daném projektu. Zajímavost vybraných vítězných prací můžete posoudit i vy prostřednictvím této galerie.


No Picture

Tipy pro Revit – Organizace prohlížeče projektu

Standardní nastavení Prohlížeče projektu (obr. 1) seskupí pohledy do skupin podle jejich typu (půdorys, pohledy, řezy apod.). Vlastní názvy pohledů pak ve skupinách seřadí podle abecedy. Způsob tohoto řazení nemusí uživateli ve všech fázích projektu vyhovovat. Pokud jsou v projektu již vytvořeny očíslované Výkresy je možné seřadit pohledy podle čísla výkresu. Seřazení pohledů v prohlížeči tak bude odpovídat řazení výkresů v dokumentaci.  


Nahlásit problém

Něco na této stránce nefunguje? Dejte nám vědět a my to obratem napravíme.