Použití Označeného bodu pro vytvoření profilu základny koridoru v AutoCAD Civil 3D

Tento postup sepsala Dana Probert na svém bloku Bim on the rocks . Ukazuje možnosti tvorby koryta toků a řeší situace, kdy používáme připojení podsestav do vzorového řezu a chceme mít vkládací bod uprostřed koryta.

Vkládací bod vzorového řezu koryta toku

V některých případech můžete mít podélný profil popisující vrcholy jednotlivých břehů, který lze použít jako výchozí profil pro projektování. Tento profil lze po té použít jako základní při tvorbě celého koridoru. Ale nejčastěji se setkáme se situací, kdy určujete profil dna daného koryta.

Pro sestavení vzorové šablony máte několik možností. Za prvé je tu možnost použít tzv. všeobecné (metrické) linky pro sestavení komplexního vzorového řezu koryta. Druhou možností je použít některou s předpřipravených vzorových šablon, které najdete v záložce Výkopové potrubí. Tyto připravené hotové sestavy mají množství výhod, jako např. spoustu připravených zadávacích parametrů, možnost využít parametry pro výpočet kubatur, snadné vytvoření vizualizace daného objektu, atd. Zároveň je vždy snazší editovat jednu sestavu než množství metrických linek.

  Ukázka připravené sestavy – Kanál

Jednou z možností jak vytvořit podélný profil pro připojovací bod sestavy bez množství zdlouhavých činností, je vybudování dočasného koridoru, z kterého získáme daný profil. Postup je shodný s obdobnými postupy pro generovaní dočasných koridorů u rozšiřování silnic.

Postup:

1, Vytvořte novou sestavu, která bude složena pouze z podsestavy Označený Bod.

2, Rozhodněte se, kde by měl být umístěn vkládací bod (tedy určete výškový rozdíl mezi dnem koryta a vkládacím bodem)

3, Zvolte libovolnou metodu v AutoCADu a posuňte Označený Bod do správné polohy (doporučujeme používat např. Dynamické zadávání).

Výsledek:

 4, Sestavte koridor z trasy a této vzorové šablony, složené pouze z Označného bodu. Koridor se může zdát velmi nepatrný a bude těžké ho rozpoznat na první pohled, ale věřte je tam. Případně zkuste změnit styl s jakým je koridor zobrazen a zároveň zvyšte frekvenci použití vzorové šablony v obloucích, pokud máte trasu s oblouky.

5. Označte koridor a z kontextového menu v pásu karet zvolte příkaz Profil z koridoru. Došlo k vyextrahování podélného profilu.

6, Zkuste si podélný profil vykreslit ve vašem podélném řezu. Povšimněte si, že tento profil není dynamicky svázán s koridorem.

7, Nyní můžete sestavit finální koridor za použití vaší trasy, nově vygenerovaného profilu a vzorové šablony s komplexní sestavou koryta.

Někomu se může zdát nevýhodné, že profil není dynamicky spojen s koridorem. Pro vyřešení tohoto „problému“ je možné použít jinou metodu, která byla popsána zde. Místo použití označeného bodu, můžete vytvořit dočasný koridor za pomocí metrické linky Napojení šířky a sklonu nebo Napojení na sklon k Porchu a z koridoru si vykreslit povrch. Jakmile budete vytvářet podélný řez tímto dočasným terénem, řez bude dynamicky navázán na terén, potažmo na celý koridor.

Tato technika může být s úspěchem použita pro vizualizace jednotlivých zátopových oblastí. Či při využití HEC-RASu (je možné ho stáhnout ze subscription centra) u modelování koridorů pro jednotlivé zátopové profily.

O Autorovi

Rudolf Vyhnálek
Dříve pracoval jako aplikační inženýr pro společnost Autodesk a Tech Data Distribution se specializací na software segmentu architektura a stavebnictví. Doktorský titul získal na katedře ocelových a dřevěných konstrukcí, kde pokračoval po studiu stavební fakulty ČVUT v Praze. Od studií pracoval v projekčních kancelářích na pozici projektanta pozemních staveb. V současné době je jeho největším koníčkem rodina, jinak velmi rád fotí, plave a věnuje se IT technologiím.
Nahlásit problém

Něco na této stránce nefunguje? Dejte nám vědět a my to obratem napravíme.