Výpočty ploch v AutoCADu

Jak vypočítat definovanou plochu

1.Z nabídky Nástroje vyberte položku Dotaz. Potom vyberte položku Plocha.

2.Vyberte body v sekvenci definující obvod počítané plochy. Potom stiskněte klávesu ENTER.

AutoCAD vytvoří spojením prvního a posledního bodu uzavřenou plochu a zobrazí hodnoty její plochy a obvodu pomocí nastavení určeného příkazem JEDNOTKY.

Jak vypočítat plochu objektu

1.Z nabídky Nástroje vyberte položku Dotaz. Potom vyberte položku Plocha.

2.Na příkazovém řádku zadejte o (Objekt).

3.Vyberte objekt.

AutoCAD zobrazí plochu a obvod vybraného objektu

Jak sečíst plochy při výpočtu

1.Z nabídky Nástroje vyberte položku Dotaz. Potom vyberte položku Plocha.

2.Zadejte p (Plus).

3.Použijte jeden z následujících způsobů:

·Výběrem bodů definujte plochu, kterou chcete přidat, a stiskněte klávesu ENTER.

·Zadejte o (Objekt) a vyberte objekty, které chcete přičíst.

AutoCAD zobrazí výpočet každé nové plochy a průběžný součet všech ploch.

4.Dvojitým stiskem klávesy ENTER ukončete příkaz.

Jak odečíst plochy od výpočtu

1.Při zobrazené složené ploše zadejte m (Mínus).

2.Použijte jeden z následujících způsobů:

·Výběrem bodů definujte plochu, kterou chcete odečíst, a stiskněte klávesu ENTER.

·Zadejte o (Objekt) a vyberte objekty, které chcete odečíst.

AutoCAD při definování nových ploch aktualizuje průběžné hodnoty výpočtu.

3.Stiskem klávesy ENTER ukončete příkaz.

Nahlásit problém

Něco na této stránce nefunguje? Dejte nám vědět a my to obratem napravíme.