Revit od začátku 3. – Zobrazení projektu

Vzhled výkresu ovlivňuje řada nastavení a každé má specifický vliv na zobrazení jednotlivých prvků. Tento článek ukazuje možnosti zobrazení prvků pomocí ikon ovládacího panelu Pohled (lišta na dolním okraji pracovní plochy).

Měřítko zobrazení

První ikona dostupná v panelu Pohled je Měřítko zobrazení (obr. 1-C). Měřítko zobrazení určujete velikost tisku aktuálně zobrazeného pohledu a lze jej podle potřeby snadno změnit. Spolu se změnou měřítka se upraví i velikost všech popisek místností, kót a dalších popisových prvků ve výkresu. Velikost se mění tak, aby text i značky popisky měly při tisku stále stejnou, přednastavenou velikost.

Obrázek 1 ukazuje zobrazení projektu v různých měřítkách, ve velkém 1:50 (obr. 1-A) a v malém 1:200 (obr. 1-B). Nastaveným měřítkům odpovídá i velikost kót a popisek místností. V právé části obrázku jsou popisky tak velké, aby i po vytištění výkresu v měřítku 1:200 byly čitelné.
revit-01 (1)

Úroveň detailu

V různých stupních projektu se pro výkresy používají rozdílná měřítka. Z toho vyplývá i potřeba různého zobrazení stavebních prvků a konstrukcí. Půdorys architektonické studie se grafikým pojetím výrazně odlišuje od půdorysu stejného projektu, ale kresleného jako prováděcí projekt. U studie stačí zobrazit pouze základní rozměry, rozvržení a velikost místností. V projektu pro provedení stavby je obsaženo mnohem více informací a tomu odpovídá i grafická forma zobrazení.

Revit Architecture má celkem tři typy zobrazení, pomocí kterých lze dosáhnout rychlé změny grafického vzhledu celého pohledu. Typ zobrazení nastavuje volbou v menu příkazu Úroveň detailu (obr. 2-C). Po klepnutí na ikonu se zobrazí nabídka tří druhů úrovní grafického zobrazení Hrubý (obr. 2-B), Střední a Jemný (obr. 2-A) ze kterých si uživatel vybere po dle typu zpracovávané dokumentace.

Na obrázku 2 je vidět rozdílné zobrazení oken, dveří, stěn i zařizovacích předmětů podle nastavené úrovně detailu. Zjednodušeně lze tři úrovně přiřadit třem fázím projektu studie (Hrubý), projekt pro stavební povolení (Střední) a realizační projekt nebo projekt interiéru (Jemný).

revit-01

Stavební prvky a prvky vybavení (rodiny) získané z různých zdrojů (internetové databáze, stránky výrobců, kolegové) se liší svým zpracováním a z něho vyplívajícím zobrazením. Správné (odpovídající) zobrazení prvku v různých úrovních detailu není automatické, ale je přímo odvislé od záměru a zkušeností jejich tvůrce.

Styl zobrazení

Styl zobrazení je nastavení prezentovaného modelu kombinující barevnost konstrukcí s jejich obrysy. V rozbalovací nabídce ikony Styl zobrazení (obr 3-C), si můžete vybrat ze několika druhů grafického zobrazení projektu. Pomocí nastavení vhodného zobrazení je možné projekt s úspěchem prezentovat i bez použití renderu už průběhu práce na něm.

Volba Skrytá hrana zobrazí model jako černobílý čárový obrázek (obr. 3-A) naopak Realistické zobrazení ukáže model včetně náhledu materiálů (obr. 3-B) nastavených pro rendrování.

revit-03

Volba zobrazení Realistický výrazně zatěžuje a zpomaluje počítač, proto je vhodné ho používat pouze pro kontrolní náhled před rendrováním a při běžné práci používat jiný typ zobrazení.

Stínování

Atraktivnější prezentace modelu lze dosáhnout vystínováním vybraného pohledu. Model budovy, na kterém jsou vidět účinky slunečního světla a stínů je výraznější (obr. 4-A) než model bez nasvětlení (obr. 4-B).

Klepněte na ikonu Stíny a v zobrazené nabídce, vyberte volbu Stíny zapnout (obr. 4-C). Směr i systost stínu lze nastavit pro každý pohled zvlášť.

revit-04

Trvale zapnuté stínování je náročné na výpočet a výrazně zpomaluje vykreslování modelu v pohledu. Proto je vhodné nechat stíny trvale zapnuté pouze v oknech, které pro práci příliš nepoužíváte nebo až při tisku výkresů.

Tip nakonec: Vystínovaný pohled

Nejenom v perspektivním zobrazení je vhodné používat stínování. Zobrazení se stíny je možné i v půdorysných pohledech, řezech nebo v pohledech na fasádu jako ukazuje obrázek 5.

 

revit-05

Související články:

O Autorovi

Vladimír Balda
Vladimír Balda se narodil v roce 1972 v Jablonci n. Nisou. Po maturitě na SPŠ stavební v Liberci studoval na Fakultě architektury ČVUT. Studium zakončil v roce 2001 diplomovým projektem v ateliéru Prof. Aleny Šrámkové. Dva roky pracoval v rámci IT firmy jako konzultant a lektor CAD aplikací pro oblast architektury a stavebnictví. Od roku 2003 působí na Fakultě umění a architektury TU v Liberci jako odborný asistent v ateliéru navrhování a vyučují předmětu CAD. Souběžně provozuje architektonickou praxi.
Nahlásit problém

Něco na této stránce nefunguje? Dejte nám vědět a my to obratem napravíme.