Tvorba okna pro začátečníky 3. – Parametry

Parametr odsazení okna od fasády

Jednou z důležitých vlastností okna je jeho pozice v rámci stěny. Vlastnost (délkový parametr), která určuje vzdálenost okna od vnějšího líce stěny mezi základními prametry rodiny nenajdeme a je nutné ji vytvořit. Délkové parametry se vytvářejí z kóty, které se přiřadí vhodně pojmenovaný parametr.

1. V prohlížeči projektu zvolte půdorysný pohled Ref. podlaží.

2. Na záložce Poznámky klepněte na ikonu Zarovnané (obr. 1-A).

3. Okókujte vzdálenost (obr. 1-B) mezi referenční rovinou pojmenovanou Ram vnejsi a referenční rovinou ve vnějším líci stěny (obr. 1-C).

Pro výběr referenční roviny ve vnějším líci stěny (obr. 1-C) použijte klávesu TAB. Funkce klávesy TAB pro výběr je popsána v článku Kouzelná klávesa TAB.

revit-01

4. Vyberte kótu, v panelu možností stiskněte tlačítko Štítek a z nabídky rozbalovacího menu vyberte Přidat parametr (obr. 2-A).

5. V dialogu Vlastnosti parametru, v poli Název parametr vhodně pojmenujte např. Odsazeni vnejsi.

revit-02

6. Na záložce Výchozí klepněte na ikonu Typy rodin (obr. 3-A).

revit-03

7. V dilalogu Typy rodin změnte hodnotu nově vytvořeného parametru v řádku Odsazeni vnejsi (obr. 4-A) a klepněte na tlačítko OK.

revit-04

Pokud byly rám i okenní výplň v předchozích krocích správně vytvořeny, odsune se celé okno od vnějšího líce fasády do vzdálenosti, kterou jste zadali v řádku Odsazeni vnejsi.

Každý parametr je nutné hned po vytvoření vyzkoušet a předejít tak obtíženému hledání chyby u hotového prvku rodiny s více parametry.

Parametr materiálu rámu okna

Pokud chceme mít možnost nastavit jednotlivým dílům okna materiál, je nutné tuto vlastnost (parametr materiál) vytvořit.

8. Vyberte rám okna a v dialogu Vlastnosti vyberte v řádku Podkategorie volbu Rám/Příčel (obr. 5-A).

Určení Podkategorie umožní v budoucnu přiřadit všem oknům v projektu materiál jednotně bez ohledu na typ nebo název rodiny okna.

9. V dialogu Vlastnosti klepněte na konci řádku Materiál na malý šedivý obdélník (obr. 5-B).

8. V dialogu Přiřadit parametr rodiny klepněte na tlačítko Přidat parametr.

revit-05

9. V dialogu Vlatnosti parametru v poli Název parametr vhodně pojmenujte např. Ram vnejsi (obr. 6-A).

10. Dokončete tvorbu parametru materiál klepnutím na tlačítko OK v obou po sobě jdoucích se dialozích.
revit-06

Všem dalším dílům okna, u kterých budete chtít v projektu nastavovat materiál, musíte vytvořit nový parametr materiálu nebo ze seznamu vybrat již vytvořený parametr.

Související články:

O Autorovi

Vladimír Balda
Vladimír Balda se narodil v roce 1972 v Jablonci n. Nisou. Po maturitě na SPŠ stavební v Liberci studoval na Fakultě architektury ČVUT. Studium zakončil v roce 2001 diplomovým projektem v ateliéru Prof. Aleny Šrámkové. Dva roky pracoval v rámci IT firmy jako konzultant a lektor CAD aplikací pro oblast architektury a stavebnictví. Od roku 2003 působí na Fakultě umění a architektury TU v Liberci jako odborný asistent v ateliéru navrhování a vyučují předmětu CAD. Souběžně provozuje architektonickou praxi.
Nahlásit problém

Něco na této stránce nefunguje? Dejte nám vědět a my to obratem napravíme.