Plochá střecha ze spádových klínů

Spád střechy je možné v Revit Architecture vytvořit dvěma způsoby. Zadáním sklonu střešní roviny ve stupních resp. procentech nebo úpravou výšky bodů umístěných po okraji a v ploše střechy. Ani jeden z uvedených způsobů nelze samostatně použít pro tvorbu ploché střechy ze spádových klínů, ale terpve kombinací obou postupů lze dosáhneme potřebného tvaru.

Náčrt tvaru střechy

1. Pomocí čáry detailu nebo referečních rovin načrtněte tvar střechy ze spádových klínů (obr. 1-A).

U střechy s izolací ze spádový klínů je nutné, aby čáry úžlabí spolu svíraly úhel 90°, je tak je možné dosáhnout stejného sklonu všech rovin.

revit-01

Pomocná střecha

V první fázi vytvoříme „pomocnou“ střechu složenou z jednotlivých střešní rovin konstatního sklonu. Použijte jednoduchý typ jednovrstvé střechy malé tloušťky.

2. Na záložce Výchozí klepněte na ikonu Střecha>Střecha v půdorysu.

3. Nakreslete první rovinu střechy určenou náčrtem (úžlabím) a okrajem střechy v místě atiky (obr. 2-A).

4. Na záložce Upravit/Upravit půdorysný tvar klepněte na ikonu Šipka sklonu (obr. 2-B).

5. Nakreslete symbol šipky z místa nejnižššího bodu  střešní roviny (vpusť) přesné délky 1000mm (!) (obr. 2-C).

revit-02

6. Vyberte symbol šipky a v dialogu Vlastnosti nastavte sklon střechy zadáním hodnot Výškového odsazení (obr. 3-A).

Sklonu 5% dosáhneme tím, že rozdíl výškových odsazení bude 50mm, protože výsledný sklon střechy se vypočítává i z délky šipky (1000mm).

revit-03

7. Klepněte na ikonu Dokončit režim úprav (obr. 2-D).

8. Stejným způsobem nakreslete i další střešní roviny se stejným sklonem 5% (obr. 4).

Finální střecha

Střecha vytvořená v dalším kroku bude již finální a proto by měla mít nastaveny všechny vlastnosti (a vrstvy), které od této konstrukce v projektu požadujete.

9. Vytvořte novou střechu jako rovnou plochu bez sklonu přes celý půdorys a po dokončení ji vyberte.

Vrstva tepelné izolace ve skladbě střechy musí mít nastavenu (zatrženu volbu) Proměnná, aby bylo možné vytvořit klínovitý této vrstvy. Postup najdete v článku Plochá střecha se spádovou vrstvou.

10. Na záložce Upravit/Střechy klepněte na ikonu Přidat bod (obr. 5-A) a vytvořte nový bod v místě vpusti a také tam kde se linie úžlabí protínají s okrajem střechy (atikou) (obr. 5-B).

revit-05

11. Na záložce Upravit/Střechy klepněte na ikonu Upravit dílčí prvky (obr. 6-A) a pomocí kurzoru upravte výšky jednotlivých bodů střechy (obr. 6-B), aby byly ve stejné výšce jako okraj střechy složené z jednotlivých rovin a vytvořené v první fázu postupu (obr. 6-C).

Úprava výšky bodů se lépe provádí v axonometrické pohledu s vypnutým zobrazením stěn a také vám pomůže zobrazení modelu bez skrytých hran (průhledné zobrazení).

revit-06

12. Případné nesrovnalosti ve tvaru střechy upravte pomocí nástroje Přidat dělící čáru (obr. 7-A), kterým vytvoříte úžlabí i tam kde se úpravou výšky bodů nevzniklo např. mezi okrajem střechy (obr. 7-B) a vpusti (obr. 7-C).

revit-07

Po dokončení budou v modelu vytvořeny dvě střechy. První pomocná je v tuto chvíli již nepotřebná, ale je výhodné ji v modelu ponechat jako skrytou pro připadné úpravy nebo ji finální střeše připojit.

O Autorovi

Vladimír Balda
Vladimír Balda se narodil v roce 1972 v Jablonci n. Nisou. Po maturitě na SPŠ stavební v Liberci studoval na Fakultě architektury ČVUT. Studium zakončil v roce 2001 diplomovým projektem v ateliéru Prof. Aleny Šrámkové. Dva roky pracoval v rámci IT firmy jako konzultant a lektor CAD aplikací pro oblast architektury a stavebnictví. Od roku 2003 působí na Fakultě umění a architektury TU v Liberci jako odborný asistent v ateliéru navrhování a vyučují předmětu CAD. Souběžně provozuje architektonickou praxi.
Nahlásit problém

Něco na této stránce nefunguje? Dejte nám vědět a my to obratem napravíme.