Přizpůsobení orientace pohledu

Snad je to už dostatek důvodů pro nalezení nějakého uspokojivého řešení. A to je také téma dnešního příspěvku. Stručně bychom to mohli shrnou do věty: „Jak si přizpůsobit orientaci pohledů“.

Ukážeme si postupně několik metod, jejichž souhrnný výsledek vidíte již teď na obrázku níže.

Ukázky přizpůsobení orientace pohledu

Metoda první – otočení pracovní roviny.

Tento postup lze využít při nutnosti pravoúhlého kreslení pod nějakým úhlem. V této metodě se použijí standardní nástroje pracovní roviny. Nejdříve se ve zvoleném pohledu zapne její viditelnost (nástroj Zobrazit [Show]).

Potom rovinu vyberte za obrys a standardním příkazem Otočit (RO) ji otočte do cílového natočení. Požadovaný úhel lze zadat číselně nebo ukázáním.

           Otočení pracovní roviny                                      Otočená pracovní rovina

A nyní již můžeme kreslit (např. stěnu) „svisle a vodorovně“ podle pomocných čar roviny, které nás automaticky vedou. V tomto případě sice klonění hlavy neušetříme, ale vedení kurzoru bude i v šikmém směru usměrněno do jakéhosi orto režimu pod úhlem.

Kreslení podle mřížky roviny

Metoda druhá – otočení ořezové oblasti.

Tato metoda je vhodná pro uspořádání orientace půdorysu tak, aby např. původně šikmé stěny byly dále kreslené výhodnějším směrem – vodorovně a svisle.

Tato úprava se opět týká zvoleného pohledu půdorysu.

Ikonkou v dolní liště okna si zapněte obrys Ořezové oblasti [Crop View]. Obrys vyberte a podle potřeby zmenšete.

         Zapnutí obrysu ořezové oblasti                  Zmenšení obrysu ořezové oblasti

Potom obrys standardním příkazem Otočit (RO) otočte do cílového natočení. Požadovaný úhel lze zadat číselně nebo ukázáním.

Otočení obrysu ořezové oblasti

Viditelnost objektů mimo obrys ořezové oblasti můžeme potom ovládat přepínačem Ořezat pohled/Neořezávat pohled [Crop View/Do Not Crop View].

Vypnutí viditelnosti objektů mimo oblast

Poznámka: samotný obrys ořezové oblasti lze ve verzi 2014 lze v duchu principů práce Revitu s profily dále upravovat na jiné nepravoúhlé tvary.

Nepravoúhlý obrys oblasti

Metoda třetí – otočení orientačního kvádru.

Tato metoda je opět vhodná pro uspořádání orientace půdorysu tak, aby např. původně šikmé stěny byly dále kreslené výhodnějším směrem – vodorovně a svisle.

Tato úprava se týká zvoleného pohledu půdorysu.

Do půdorysu si z karty Pohled nástrojem Orientovaný kvádr nakreslete pomocný ořezový kvádr. Vyberte ho a podle potřeby ještě upravte jeho velikost.

Vytvořený orientovaný kvádr

Potom obrys standardním příkazem Otočit (RO) otočte do cílového natočení. Požadovaný úhel lze zadat číselně nebo ukázáním. Otočení lze také provést modrou ikonou Otočit v jednom z rohů obrysu orientovaného kvádru.

Otočení orientačního kvádru

Pro lepší orientaci při použití více kvádrů je vhodné jejich pojmenování. To proveďte výběrem kvádru a v panelu Vlastnosti [Properties] v řádku Název [Name], kde se zadá požadovaný název.

Přejmenování orientačního kvádru

A nyní provedeme nejdůležitější krok. A to přiřazení Rozsahu zobrazení pohledu podle vytvořeného orientovaného kvádru. Kliknutím do volné plochy pohledu se ujistíme, že je aktivní a v panelu Vlastnosti, sekce Rozsah, na řádku Orientovaný kvádr vybereme ze seznamu dříve pojmenovaný kvádr.

Výběr kvádru dle názvu

Po tomto přiřazení se pravděpodobně objekty pohledu ztratí ze zorného úhlu, ale to napravíme dvojklikem kolečka na myši (příkaz Zoom vše – ZA). Objeví se fragment původního půdorysu, orámovaný ořezovou oblastí se skrytím objektů mimo obrys oblasti. Zároveň se znepřístupní ikona Neořezávat/Ořezávat pohled v dolní části okna. To je proto, že pohled je řízen nastavením parametru Orientovaný kvádr.

Viditelnost řízená Orientovaným kvádrem

Pokud budeme chtít stávající orientovaný kvádr nějak upravit, nastavte si v pohledu parametr Orientovaný kvádr na volbu Žádná.

Zpětná úprava oreint.boxu

Abychom viděli zbytek objektů v pohledu, přepneme ikonu v dolní liště tak, aby bylo ořezávání oblasti vypnuto.

Článek byl převzat z www.revit3dblog.cz.

Nahlásit problém

Něco na této stránce nefunguje? Dejte nám vědět a my to obratem napravíme.