Autodesk Inventor HSM, část 2.

Frézování kapsy (Pocket machining) + Zbytkové obrábění (Rest Machining)

Kapsu budeme obrábět na dva kroky, nejdříve odebereme maximum materiálu a následně pomocí zbytkového obrábění odebereme materiál v rozích a začistíme povrchy.

Nástroj – All Tools-By Type-Ball Nose Mill-O25R2 mm

Vybereme konturu kapsy.

záložce Heights nastavíme Bottom Height na From selection a vybereme nejspodnější plochu kapsy.

 

V záložce Passes zvolíme Maximum Stepover na 15 mm.

Zašktneme možnost Multiple Dephts a nastavíme Maximum Roughhing na 15 mm.

 

TIP: Po potvrzení nastavení tlačítkem OK si můžeme nastavení simulovat pomocí příkazu  .

V záložce Linking zašktneme Keep tool down a nastavíme maximum Stay-Down Distance na 300 mm.

 

Celou operaci můžeme duplikovat pro dokončení kapsy, stačí na vytvořený návrh frézování pravým tlačítkem zvolit Duplikovat (Duplicate), případně klávesová zkratka CTRL+D.

V záložce nástroje zvolíme menší frézu s O10 mm

 V záložce pro Geometrii zaškrtneme možnost zbytkového obrábění (Rest Machinig)

 

  

TIP: Po potvrzení nastavení tlačítkem OK si můžeme nastavení simulovat pomocí příkazu  .

Vrtání (Drilling)

Vrtání provedeme na dvě operace podle průměru děr, větší O 12mm a menší O 8mm.

Nástroj vybereme vrták (Drill) dle průměru otvoru:

 

V záložce Geometrie vybereme jednu z děr a zaškrtneme možnost Select same diametr, automaticky se vyberou otvory se stejným průměrem.

 

V záložce geometrie vybereme pro hloubku vyvrtání možnost Botom HeightFrom Hole Bottom

 

Nastavení návrhu obrábění potvrdíme tlačítkem OK.

Celou operaci duplikujeme (CTRL+D) a nastavíme nástroj pro druhý typ otvoru, vybereme geometrii otvoru (nezapomeňte předchozí geometrii odstranit).

TIP: Po potvrzení nastavení tlačítkem OK si můžeme nastavení simulovat pomocí příkazu  .

Obrábění drážky – Slot

Pro vyfrézování drážky je v prostředí Inventor HSM Express nástroj pro obrábění otvorů ve tvaru drážky – Slot.

Návrh obrábění je podobný předchozím operacím, drážka je definována tloušťkou 8 mm, zvolíme menší nástroj a pro geometrii nadefinuje spodní plochu Bottom heightFrom Selection a vybereme spodní plochu drážky.

 

Simulace

Pro zobrazení dílčí nebo celkové simulace můžeme zobrazit/skrýt základní materiál, návrh pracovních drah a přejezdů, souřadný systém atd.

 

Nyní již stačí návrh obrábění optimalizovat pro lepší výsledný čas obrábění např: změnou nástroje, optimalizací dráhy nástroje nebo volbou jiné operace. Následně vygenerovat NC kód.

Výsledný návrh obrobení výrobku můžete shlédnout zde:  http://youtu.be/94Fnhb7WsnU

Inventor HSM Express ke stažení zde: http://cam.autodesk.com/hsm

Model Inventoru pro obrábění ke stažení zde

Nahlásit problém

Něco na této stránce nefunguje? Dejte nám vědět a my to obratem napravíme.