CIIRC ČVUT odstartoval se začátkem školního roku tři významné aktivity

V pondělí 4. září 2017 odstartovaly na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze za účasti téměř dvou set hostů hned tři významné aktivity. Ve spolupráci se zakládajícími partnery bylo slavnostním podpisem memoranda založeno Národní centrum Průmyslu 4.0 (NCP 4.0), které má za cíl šíření osvěty o Průmyslu 4.0 a rozvíjení úzké spolupráce akademické a průmyslové sféry.

Dále byl na CIIRC ČVUT představen Testbed pro Průmysl 4.0 jakožto nové výzkumné a experimentální pracoviště pro testování inovativních řešení a procesů pro tzv. chytré továrny. A v neposlední řadě zahájil CIIRC ČVUT ve spolupráci s VUT Brno a předními německými výzkumnými organizacemi DFKI a ZeMA prestižní evropský projekt RICAIP rozvíjející zcela nový koncept pokročilé průmyslové výroby.

Hlavními zakládajícími členy a iniciátory vzniku NCP 4.0 jsou kromě ČVUT také VUT Brno, Siemens, Škoda Auto, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Středočeské inovační centrum a Jihomoravské inovační centrum.

Rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka při této příležitosti uvedl: „Založení Národního centra Průmyslu 4.0 je dalším významným krokem k naplňování poslání Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT – sdružovat výzkumný potenciál vysokých škol a průmyslu k naplňování potřeb českého hospodářství.“

Cílem založení Centra, jehož rozšíření se plánuje i na brněnské VUT, je přispívat k zavádění principů Průmyslu 4.0 v České republice, obzvláště do malých a středních podniků. NCP 4.0 volně sdružuje akademické a výzkumné instituce s průmyslovými firmami a profesními organizacemi. Zaměří se na sdílení informací o technologických řešeních a dopadu technologického pokroku na společnost, bude organizovat semináře, konference a workshopy popularizačního i vědecky zaměřeného charakteru. NCP4.0 bude též poskytovat stanoviska k zásadním technologickým, výzkumným a organizačním záležitostem týkajícím se oblasti Průmyslu 4.0 v ČR.

NCP 4.0 je přirozeně navázáno na projekty realizované v Testbedu pro Průmysl 4.0, který vzniká také na půdě CIIRC ČVUT a jehož první fáze byla dnes představena. Testbed představuje naprosto unikátní koncept zkušební výrobní linky, která díky variabilitě strojů, robotů a softwarových nástrojů včetně kombinace rozšířené i virtuální reality umožní testovat postupy Průmyslu 4.0 před jejich zavedením do reálné průmyslové výroby. Testbed bude postupně vybavován moderními technologiemi, které se blíží hranici současných technologických možností, a po plném dokončení se tak stane prvním svého druhu v Evropě.

Jak připouští Jiří Drbout, vedoucí Plánování značky, Výroba a logistika ŠKODA AUTO a. s.: „Výroba ŠKODA AUTO je nyní více než kdykoliv předtím intenzivně konfrontována s novými, především digitálními technologiemi. Vybudovat a řídit inteligentní továrnu neznamená používat pouze nejnovější stroje. Stále významnější roli hraje software, schopnost pracovat s informacemi a vytvářet nové obchodní příležitosti. Hledat inspiraci doma i v zahraničí, nebát se inovovat a reálně transformovat své podnikání,“ a uvádí, proč se největší česká automobilka do NCP4.0 i Testbedu zapojila mezi prvními: „Národní centrum Průmyslu 4.0 a Testbed pro Průmysl 4.0 představují pro ŠKODA AUTO otevřenou platformu pro sdílení znalostí a zkušeností s akademickými a komerčními partnery, přenos poznatků a inovací z vědeckého výzkumu do praxe, základnu inovačních projektů určených pro průmyslovou aplikaci.“

Jeho slova potvrzuje i Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens Česká republika: „Ekonomická prosperita České republiky je založena na průmyslu; jeho konkurenceschopnost závisí na inovacích, efektivitě a schopnosti reagovat na nastupující trend digitalizace. Jsem přesvědčen, že Národní centrum pro Průmysl 4.0 i dnes otevřený Testbed výrazně přispějí k tomu, aby měly české průmyslové firmy k dispozici nejnovější poznatky z této oblasti a mohly je co nejrychleji využít v praxi. Společnost Siemens je připravena i prostřednictvím těchto organizací poskytnout podnikům, které chtějí objevit svět digitalizace, tu nejlepší podporu.“

A konečně tento den CIIRC ČVUT představil jako hlavní koordinátor spolu s partnerskými organizacemi, českým CEITEC VUT v Brně a německými DFKI a ZeMA, projekt nového nadnárodního centra RICAIP, který má za cíl funkčně propojit testbedy v ČR a Německu a položit základy vůbec první evropské výzkumné infrastruktury v oblasti pokročilé distribuované výroby.

„Dnes jsme na půdě CIIRC ČVUT svědky úspěšného naplňování vládních iniciativ Průmyslu 4.0 na obou stranách naší společné hranice. Úzká česko-německá spolupráce na hybridních týmech robotů a pracovníků ve výrobě, které spolupracují ruku v ruce, posiluje evropský průmysl a má významný dopad na evropské hospodářství a společnost,“ řekl profesor Wolfgang Wahlster, ředitel DFKI, (Německo), hlavní akademický otec koncepce Industrie 4.0 po své přednášce na téma „Aktuální vývoj a nové trendy v Průmyslu 4.0“.

„Slavnostní zahájení NCP 4.0, Testbedu pro Průmysl 4.0 i společných prací na RICAIP představují zásadní milník pro Průmysl 4.0 v ČR. Otevíráme zcela nové možnosti pro průmysl budoucnosti,“ shrnuje profesor Vladimír Mařík, ředitel CIIRC ČVUT, a pokračuje: „České malé a střední podniky budou mít díky této platformě otevřený přístup k technologiím a metodám a budou je moci využívat při budování ‚chytrých‘ továren budoucnosti.“

Díky mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji budou moci podniky lépe držet krok s rozvojem vyspělých výrobních společností a aktivně se zapojovat do dodavatelsko-odběratelských řetězců globálních výrobců, či se prosazovat s inovativními produkty u koncových zákazníků.

Hlavními zakládajícími partnery Národního centra Průmyslu 4.0 jsou:

Akademičtí hlavní zakládající partneři:

 • České vysoké učení technické v Praze
 • Vysoké učení technické v Brně

Průmysloví hlavní zakládající partneři:

 • Siemens, s. r. o.
 • ŠKODA AUTO a. s.

Hlavní zakládající partneři z řad institucí a sdružení:

 • Hospodářská komora České republiky
 • Jihomoravské inovační centrum
 • Středočeské inovační centrum
 • Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Zakládajícími partnery Centra jsou:

 • ABRA Software a. s.
 • DEL a. s.
 • Festo, s. r. o.
 • KUKA Roboter CEE GmbH, organizační složka
 • SAP ČR, spol. s r. o.
 • SIDAT spol. s r. o.
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Zdroj: www.ciirc.cvut.cz

Nahlásit problém

Něco na této stránce nefunguje? Dejte nám vědět a my to obratem napravíme.