CZ architekti: Atos6

Architekti z ateliéru Atos6 navrhli administrativní čtyřpatrovou budovu – sídlo firmy se školicím střediskem pro prezentaci energeticky pasivních a nízkoenergetických domů.

Dům je koncipován jako vzorová energeticky pasivní stavba a zároveň slouží jako „školicí pomůcka,“ na které si návštěvníci mohou prohlédnout nejmodernější technologie používané při výstavbě nízkoenergetických a pasivních staveb. Výstavba objektu ověřila reálnost nízkoenergetického navrhování v pasívním standardu i pro vícepodlažní administrativní budovy lokalizované na území České republiky. Především se ale prokázalo, že takovéto stavby nemusí být cenově nedostupné a jsou vhodné pro běžnou výstavbu.

Cesta k finální podobě návrhu nebyla ze začátku přímočará, ověřovali jsme více koncepčních variant. Navrhli jsme koncept solární budovy. Nicméně po vyhodnocení všech tepelně-technických výpočtů se ukázalo, že v podmínkách České republiky není solární koncept splňující pasivní standard dle stávající legislativy vhodný a realizovatelný. Budova splňovala kritéria pouze nízkoenergetického domu, což samo o sobě není špatné, ale zadáním bylo postavit dům v pasívním standardu. Pro ten je ale v České republice nedostatečný počet slunečních dnů,“ říká architekt Radim Václavík.

Urbanistické řešení
Stavba je umístěna v průmyslové zóně Ostrava – Hulváky, na rozvojové ploše v sousedství stávajícího areálu logistického centra. Rozvojová plocha se nachází severozápadně od areálu a navrhovaná budova je umístěna v její jižní části, hned při vjezdu do stávajícího areálu. Orientace ke světovým stranám akceptuje pravoúhlý systém daný stávajícími objekty a ulicí Varšavskou. Areál leží v samém středu města a je napojen na dálniční síť, která zajišťuje snadný a rychlý přístup k objektu.

Koncepce stavby
Základní elementární forma stavby je výsledkem přiměřené optimalizace jednotlivých základních nároků kladených na objekt. Jednalo se o tyto požadavky:
1. Nízké pořizovací náklady
2. Nízké provozní náklady
3. Opakovatelnost projektu

Nízké pořizovací náklady
Jak udělat dům levný, a současně dobrý?
Jednotlivé prvky stavby jsou vybírány s ohledem na optimální poměr ceny a výkonu. Při dílčím rozhodování ze strany architekta i investora byla volena řešení jednoduchá a levná. Cenově náročnější detaily byly navrhovány v přesně stanoveném poměru, aby si stavba udržela ty nejvyšší estetické a kvalitativní parametry. Až asketická vnější forma je vyvážena v interiéru propojením jednotlivých pater kruhovým průhledem – světlovodem, kterým symbolicky prorůstá popínavá zeleň. Společný komunikační prostor na každém patře je oživen napouštěním světla do střední části domu.

Nízké provozní náklady
Musí provozní náklady vyčerpat významný podíl z ceny nájmu?
Prvotní byla eliminace povrchu budovy. Ideální z hlediska plochy by byla koule, či kruhový válec, ale toto řešení je nevýhodné pro běžné kancelářské prostory. Proto jsme navrhli obdélníkový půdorys blížící se čtverci. Oblé nároží budovy odkazuje na ideální zaoblenou formu. Následně pomocí výpočtových modelů jsme optimalizovali velikost otvorů v plášti budovy. Demonstrace poklesu okenních otvorů na méně osluněných stranách je uplatněna na fasádě v barevném řešení.

Opakovatelnost projektu
Musí se pořád vymýšlet něco nového?
Tvar pláště je záměrně jednoduchý, aby byl použitelný v jakémkoli prostředí. Dispozice vyjadřuje obvyklé požadavky na kancelářský prostor. Je možné modifikovat počet pater. Stavbu můžeme také vnímat jako základní funkční jednotku, kterou lze slučovat ve větším počtu.

O projektu
Autor / autoři:
Ing. arch. Radim Václavík
Asistenti:
Bc. Petr Hýl, Ing. arch. Ondřej Vysloužil, Ing. arch. Eva Hudzieczková
Specialisté:
Ing. Michal Havlíček (energetika)
Autoři fotografií:
Radovan Šťastný, Radim Václavík, Zumtobel Lighting s.r.o.
Lokalita:
Ostrava – Mariánské Hory
Termín projektu / realizace:
02/2008 – 05-2010, 08-2010 – 07-2011
Investor:
INTOZA s.r.o.
Náklady realizace:
Objemový cenový ukazatel: 5 100 Kč/m3 bez DPH
Náklad na 1 m2 užitné plochy: 25 000 Kč bez DPH
Zastavěná plocha (1.NP):
385,6 m2
Obestavěný prostor celkem:
6194,7 m3
Podlahová plocha celkem:
1267,7 m2, kancelářská plocha 734 m2
Kapacita budovy:
stálí zaměstnanci 55 osob
Kapacita přednáškového sálu:
až 50 osob

Energetické vlastnosti
podlahová plocha (dle PHPP): 1062 m2
měrná potřeba tepla na vytápění (dle PHPP): 11,5 kWh/(m2a)
celková potřeba primární energie (dle PHPP): 111 kWh/(m2a)
celková neprůvzdušnost (BLOWERDOOR TEST) n50: 0,17 h-1

O zkušenostech s využitím technologie BIM hovoří Radim Václavík


Nahlásit problém

Něco na této stránce nefunguje? Dejte nám vědět a my to obratem napravíme.