Stavebnictví

No Picture

Propojení rastrových, vektorových a GPS dat, 5. díl

V tomto tutoriálu si zopakujeme některé dílčí úkony z předchozích dílů (tedy vkládání vektorů, rastrů a GPS dat do výkresů) a zároveň se je naučíme kombinovat dohromady a použít je v jediném projektu Autodesk Mapu. Používání GPS technologií pro získávání přesných polohopisných informací se stává stále populárnější, protože přesnost takto vytvořených map se zvyšuje a cena potřebné technologie stále klesá.


No Picture

Ortofotomapa České republiky

Na datových stránkách společnosti GEODIS BRNO byla zpřístupněna aplikace OrtoČR View, která umožňuje prozatím bezplatné nahlížení na data testovací lokality.

No Picture

Propojení rastrových, vektorových a GPS dat, 1. díl

V předchozích dílech jste se dozvěděli, jak pracovat s jednotlivými konkrétními typy prostorových informací. V tomto tutoriálu budete pracovat s černobílým rastrovým obrázkem, s digitalizovanou vektorovou mapu městské silniční sítě a nakonec také s několika body získanými pomocí ručního GPS přijímače.


No Picture

Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu

Přesně podle harmonogramu, 1. února 2004, zpřístupnil Úřad geodézie, kartografie a katastru Slovenské republiky (ÚGKK SR) a provozovatel centrální databáze katastru nemovitostí SR, Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ), na adrese www.katasterportal.sk databázi katastru nemovitostí. Součástí služeb poskytovaných portálem je přístup k digitálním mapám, který umožňuje například vyhledávání parcel. Základem tohoto řešení je serverová technologie Autodesk MapGuide, určená pro publikování a zobrazování map a GIS databází prostřednictvím Internetu nebo Intranetu.No Picture

Autodesk Academia GIS Grant 2003

Závěrečná zpráva projektu „Mapa objektů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci“. Řešitel- Ing. Zdena Dobešová, Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta


No Picture

Použití transformačního nástroje, Autodesk Map, 1. díl

Autodesk Map 2004 obsahuje širokou paletu různorodých nástrojů, pomocí kterých můžete snadno editovat a modifikovat stávající digitální mapy. Jedním z nejčastějších problémů v oblasti GIS je používání map, které zobrazují jednu a tu samou věc, ale byly vytvořeny každá jindy a nějakým jiným uživatelem. Když takové mapy položíte na sebe, zjistíte například, že sousední parcely, které se mají určitě dotýkat, jsou vzájemně různě posunuté.


Nahlásit problém

Něco na této stránce nefunguje? Dejte nám vědět a my to obratem napravíme.