Pět důvodů, proč se Revit hodí k navrhování zelených budov

Pokud ještě při navrhování zelených budov nepoužíváte Revit, měli byste začít.

Názor na udržitelný návrh budov se mění – z volitelné možnosti (aneb „je dobré se tím řídit“) se stala nutnost, která se týká stavebních projektů po celém světě. Čím dál více stavebníků totiž požaduje, aby architekti navrhovali budovy s lepším výkonem, směřující k cílům ekologické výstavby, které jsou uvedeny třeba ve výzvě Architektura 2030.

Až třetinu celosvětových emisí skleníkových plynů má na svědomí výstavba nových objektů a jejich provoz, vlády proto stále častěji vytvářejí nové energetické normy a předpisy. Například evropská energetická směrnice vyžaduje, aby od roku 2020 byly všechny novostavby v téměř pasivním standardu. Konference starostů Spojených států pak jednohlasně podpořila výše zmiňovanou výzvu a do roku 2030 chtějí dosáhnout nulové spotřeby energie u nových budov. V neposlední řadě se národní klimatická komise v Číně shodla na požadavku, aby 50 procent všech nových budov postavených do roku 2020 bylo certifikováno jako zelené budovy.

Už vás ty argumenty přesvědčily? Pokud ještě ne, níže najdete 5 způsobů, jak lze v Revitu navrhovat zelenější budovy.

1 – Výhody BIM

Podle americké Rady pro zelenou výstavbu (U.S. Green Building Council) je informační model budovy (BIM) budoucností zelné výstavby. Integrované pracovní postupy, zahrnuté v aplikaci Revit, umožňují projektantům budov simulovat a zlepšovat energetickou náročnost budov již od stádia konceptu až po detailní, finální projekt. Multidisciplinární modely této aplikace umožňují lepší spolupráci, všichni členové týmu totiž mají přístup ke stejným datům. Ještě větší efektivitu spolupráce pak poskytují platformy založené na cloudu (třeba BIM 360 Team nebo Collaboration for Revit).

2 – Zpětná vazba v reálném čase

Receptem pro úspěšný návrh zelených budov je spolupráce a efektivní využití dat a díky Revitu mají projektanti k dispozici ty nejlepší nástroje v reálném čase. Prostřednictvím modulu Insight poskytuje aplikace rychlou a intuitivní nápovědu k výsledkům, čímž pomáhá zlepšit energetickou účinnost budov a environmentální výkonnost v celém jejich životním cyklu. To vám umožní pracovat s klíčovými ukazateli výkonu, měřítky či specifikacemi, případně je taktéž vizualizovat.

3 – Analýza denního světla

Aplikace Revit simuluje, vypočítává a vizualizuje klíčové hodnoty denního osvětlení či proslunění, nechybí ani roční expozice slunečního světla. Stručně řečeno, Revit pomáhá optimalizovat dopad na životní prostředí tím, že umožňuje projektantům a inženýrům identifikovat nejvhodnější možnosti osvětlení. Podle Úřadu pro energetickou účinnost a obnovitelnou energii (Office of Energy Efficiency & Renewable Energy) je využití denního světla jednou z nejdůležitějších strategií ekologické výstavby, jež může přispět k úsporám energie. Elektrické osvětlení budov totiž spotřebovává více než 15 procent veškeré elektrické energie vyrobené v USA.

4 – Topení a chlazení

V Revitu lze přes záložku Insight vytvářet souhrnné tabulky nebo vizualizovat zatížení topné soustavy, čímž můžete okamžitě upozorňovat na prostory, které budou náchylné k vyšším nákladům. Zprávy generované aplikací Revit navíc popisují, kolik energie je potřebné pro vytápění a chlazení budovy a kde je tato energie používána.

5 – Solární radiace

Revit umožňuje vypočítat dopadající sluneční záření na povrch budovy, ohodnotit PV potenciál či určit dobu návratnosti. Pomocí následných analýz lze u budov zvýšit energetickou účinnost, vnitřní komfort i finanční hodnotu, a to tím, že architekti vypočítanou energetickou kompenzaci mohou do projektu začlenit už v rámci návrhu. Použitím solárních modelů můžete do projektu přidat i fotovoltaické systémy a tím odhadnout výkon budovy.

Nahlásit problém

Něco na této stránce nefunguje? Dejte nám vědět a my to obratem napravíme.