Pozvánka: Konference Obytnost a dostupnost bydlení

Zveme vás na zajímavou konferenci ze série Principy územního plánování evropských měst. Tentokrát na téma Obytnost a dostupnost bydlení. Koná se již zítra v Rezidenci primátora v Praze.

Obytnost a dostupnost bydlení jsou základní kritéria porovnávání kvality života v evropských městech. V současné době význam metropolí roste a bydlení v nich nachází stále větší počet lidí.Druhá konference ze série Principy územního plánování evropských měst je zaměřena právě na téma bydlení v metropolích a představení přístupů a strategií směřujících k udržení jeho dostupnosti. Cílem série konferencí, provázejících přípravu pražského Metropolitního plánu, je přinést do Prahy věcnou diskusi českých a zahraničních odborníků, politiků a odborné veřejnosti k důležitým tématům územního plánování. Pro zachování kontinuity a informovanosti zveme jako čestné hosty zahraniční účastníky předchozí konference.

Jak je uvedeno v Konceptu odůvodnění nově připravovaného plánu pro Prahu, Metropolitního plánu: „V Evropě je dnes již zavedeným zvykem, že města plánují především jejich obyvatelé, prostřednictvím potřebných profesionálů, (bez nichž je tato složitá činnost nepředstavitelná. Činí tak díky své samosprávě, která reprezentuje jejich lokální zájmy.) V tomto kontextu nejde přehlédnout, že územní plánování v našich zemích nemělo mezi lety 1938 – 1989 se sebeurčením obcí a jejich obyvatel téměř nic společného a místo územního plánování by se dalo hovořit spíše o územním diktátu. Tím, že klíčová společenská témata v územních plánech obsažená neprocházela v Česku půl století téměř žádnou společenskou reflexí, neexistovala ani po sametové revoluci v roce 1989 síla schopná tento deficit okamžitě nahradit.
Principy a cíle bytové politiky na státní úrovni spočívají zejména ve vytváření vhodného právního, institucionálního a fiskálního prostředí pro aktivity všech aktérů na trhu s byty. Role měst a obcí ve vytváření konkrétních strategií pro udržitelný rozvoj vlastního potenciálu je nezastupitelná.
Konference je organizována ve spolupráci hlavního města Prahy se spolkem Člověk a prostor a platformou Metropolitní Praha pod odbornou záštitou Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT.

PROGRAM
9:00 – 9:30: Registrace, ranní káva a občerstvení
9:30: Úvodní slovo primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové
Úvod ke konferenci architekta Martina Klody, Spolek člověk a prostor
9:50 – 12:30 1. Blok
Přednášky zahraničních hostů z jednotlivých evropských měst.
Dynamický vývoj společnosti přinesl tak výrazné změny hodnot, že na ně musel západní svět reagovat naprostou inovací přístupů. Systémy územního plánování se během posledních 10 let úplně proměnily a dále se vyvíjejí. Význam měst roste, a s ním i jejich exkluzivita a ceny bydlení. Bytová politika se stává prioritou. Jak tento fakt řeší evropská města?
Martin Klamt / Munich
Wigbert Bengtsson / Fürstenwalde Spree
Jelena Ricov / Zagreb
Coffee break
Peter Gero / Hamburg
Christoph Braumann / Salzburg
Koos van Zanen / Amsterdam
Peter Austin / Oslo
12:30 – 13:15 Lunch break
13:15 – 14:45 2. Blok
Přednášky domácích odborníků, představení současné situace Prahy na přístupech Metropolitního plánu a v ekonomických analýzách bytové politiky.
Pražský region lze přirovnat k izolované „planetě Praha“. Přestože naše jediná metropole dokáže generovat ekonomický růst a láká nové obyvatele, nedokáže jim nabídnout dostupné bydlení. Z této situace těží Středočeský kraj, ve kterém se přírůstek obyvatel podivuhodně kryje s počtem Středočechů ekonomicky závislých na Praze. Drahé bydlení ve městě při tom není výhrou téměř pro nikoho.
Pavel Kliment / KPMG
Pavel Hnilička / PSP
Jan Jehlík / FA ČVUT
Jaromír Hainc / IPR
Roman Koucký / IPR
Michal Leňo / IPR
14:45 – 15:00 Coffee break
14:00 – 17:00 3. Blok
Závěrečná debata, kritický pohled zahraničních hostů na naši situaci.
Abychom mohli uspět v proměňujícím se světě, musíme v něm najít své místo a identitu. I přes odlišnou zkušenost s diskontinuitou historického vývoje sdílíme s městy v atlantickém prostoru společné kulturní tradice. Zkušenosti zahraničních odborníků nám velmi pomáhají v probíhající diskuzi českých politiků, odborníků a veřejnosti.
17:00 Závěrečné slovo
Více na www.clovekaprostor.cz/konference

Nahlásit problém

Něco na této stránce nefunguje? Dejte nám vědět a my to obratem napravíme.