Příručka AutoCAD LT – rychlý přehled základů

Připravili jsme pro vás příručku „AutoCAD LT – rychlý přehled základů“, přehledného průvodce 42 základními příkazy, které jsou potřebné k vytváření 2D výkresů pomocí aplikace AutoCAD LT.
Tato příručka je ideálním výchozím bodem pro uživatele, kteří právě absolvovali úvodní školení, a příležitostným uživatelům aplikace AutoCAD LT umožňuje oživit jejich znalosti. Jak lze vidět na obrázku, 42 příkazů je seskupeno podle typů činností. Tyto skupiny jsou navíc uspořádány postupně tak, aby odpovídaly obecnému pracovnímu postupu.

Celkem 56 stran je k dispozici zdarma ihned ke stažení zde.

OBSAH
1. Základy 
Přehled základních způsobů ovládání aplikace AutoCAD
2. Prohlížení 
Posouvá pohled a přibližuje výkres, řídí pořadí zobrazení překrývajících se objektů.
3. Geometrie
Popisuje vytváření základních geometrických objektů, například úseček, kružnic a vyplněných oblastí.
4. Přesnost 
Aplikace AutoCAD nabízí několik funkcí zajištujících přesnost potřebnou pro vaše modely.
5. Hladiny
Uspořádejte výkres přiřazením objektů k hladinám.
6. Vlastnosti 
Vlastnosti, například barvu a typ čáry, můžete přiřadit k jednotlivým objektům nebo je nastavit jako výchozí vlastnosti přiřazené k hladinám.
7. Úpravy 
U objektů ve výkresu můžete provádět operace úprav, například vymazání, přesunutí a oříznutí.
8. Bloky 
Symboly a detaily můžete do svých výkresů vkládat z komerčních online zdrojů nebo z vlastních návrhů.
9. Rozvržení 
Zobrazte jeden nebo více pohledů vašeho návrhu se změněným měřítkem na listu výkresu standardní velikosti, který se nazývá rozvržení.
10. Poznámky a popisky 
Vytvoření poznámek, popisků, bublin a odkazovacích bloků. Uložení a obnovení nastavení stylu podle názvu.
11. Kóty
Můžete vytvořit několik typů kót a uložit pojmenovaná nastavení kót.
12. Tisk 
Výstup rozvržení výkresu do tiskárny, plotru nebo souboru. Uložení a obnovení nastavení tiskárny pro každé rozvržení.

 

Nahlásit problém

Něco na této stránce nefunguje? Dejte nám vědět a my to obratem napravíme.