PRO REVIT: Vykazujte levé i pravé dveře

V rámci vykazování stavebních prvků, zejména dveří je vhodné u dveří vykazovat jejich otevíravost, tzn., zda se jedná o levé nebo pravé dveře. Tuto potřebu lze v aplikaci Autodesk Revit řešit více způsoby a jeden z těch efektivních budete moci po přečtení článku moci aplikovat i ve svých BIM projektech.

 

 

Autodesk Revit neumožňuje v rámci rodiny dveří automatické rozpoznávání otevíravosti, které by reagovalo na ovladače prvku. Toto lze však ošetřit pomocí API Revitu, která umožňuje otevíravost dveří automaticky ověřovat a zapisovat do parametru. V současnosti lze nalézt na internetu aplikace třetích stran, které tuto funkcionalitu nabízí a jednou z nich je i CCtools FREE.

CCtools_Dvere_Oteviravost_1D

 

CCtools FREE je zdarma dostupný doplněk pro Autodesk Revit vyvinutých společností cadconsulting, spol. s r.o., obsahující nástroj Dveře, který doplňuje funkcionalitu Revitu o rozlišení otevíravosti dveří na levé a pravé. Zjištěnou hodnotu pak zapíše do sdíleného textového parametru PRAVÉ NEBO LEVÉ, kterou je možné vypsat v klasickém výkaze dveří nebo v popisce na výkrese.

CCtools_Dvere_Oteviravost_2D_sipky

Co potřebuji, aby to fungovalo?

  1. Nainstalovanou aplikaci CCtools FREE.
  2. Rodinu dveří, která bude obsahovat parametry:
  • PRAVÉ NEBO LEVÉ … Sdílený instanční parametr, typ parametru Text.
  • ZKRATKA DVEŘÍ LEVÉ … Parametr rodiny – Typ, typ parametru Text.
  • ZKRATKA DVEŘÍ PRAVÉ … Parametr rodiny – Typ, typ parametru Text.

CCtools_Dvere_Pridani SP_hgw     3. Rodina dveří musí být ve výchozím nastavení v rodině nastaveny jako levé, otevřené do exteriéru. Dále musí obsahovat ovládací prvky na změnu orientace.

sipky

 

Jak se nástroj spouští?

Nástroj Dveře nemá vlastní ikonu, je však součástí CCtools FREE a aktivuje se tehdy, pokud jsou do projektu načteny alespoň jedny dveře obsahující sdílený parametr PRAVÉ NEBO LEVÉ. Dveře, které tento parametr neobsahují, nástroj nekontroluje. Ke změně hodnoty v parametru PRAVÉ NEBO LEVÉ (tedy ke změně v bublině i výkazu) dochází okamžitě při změně otevíravosti dveří.

Jak nástroj vyzkoušet?

Nástroj Dveře si můžete vyzkoušet na kterémkoliv z Vašich projektů, pokud budete mít v rodině dveří přidány výše uvedené parametry. Anebo si můžete stáhnout soubor projektu s příkladem založeným na šabloně Autodesk Clubu, kde jsme u vybraných dveří provedli doplnění potřebných parametrů.

CCtools_Dvere_Oteviravost_2D_projekt_maly

TIP Volba zkratky pro otevíravost

Pokud pracujete na vícejazyčných projektech, pak oceníte možnost volby označení pro levé a pravé dveře. Pro anglickou mutaci dokumentace např. „L“ (left) a „R“ (right). Tato možnost najde využití i u dvoukřídlých dveří, které si můžete označit např. „DL“ nebo „DR“.

Nástroj tuto možnost řeší tak, že výsledná hodnota parametru PRAVÉ NEBO LEVÉ je závislá na nastavení uvnitř každé rodiny dveří. Jedná se o parametry typu ZKRATKA DVEŘÍ LEVÉ a ZKRATKA DVEŘÍ PRAVÉ. Pro označení pravé či levé varianty dveří tak lze zapsat libovolný textový řetězec.

 

Upozornění

Doplněk CCtools FREE nevkládá do BIM modelu žádný další kód a využívá standardní nástroje Revitu. Model, na kterém se pracuje s nástrojem CCtools FRE tedy zůstává 100% kompatibilní. V případě, že doplněk CCtools FREE odinstalujete, tak zůstanou hodnoty parametrů zachovány, stanou se statickými. Tzn., že při změně otevíravosti dveří již hodnota parametru PRAVÉ NEBO LEVÉ nebude aktualizována a nemusí odpovídat skutečnému stavu. CCtools FREE je kompatibilní s Autodesk Revit verze 2015, 2016 a 2017.

 

Poznámka

Po instalaci CCtools FREE najdete v kartě CCtools sadu nových ikon, které jsou neaktivní a zobrazují pouze náhled na plnohodnotnou verzi CCtools, která obsahuje krom nástroje Dveře i následující funkce:

  • Automatické kótování výšky otvoru a parapetu.
  • Kopírování hodnot mezi dvěma parametry (sloupci) ve výkazu.
  • Spojení hodnot více parametrů do jednoho řetězce.
  • Popisování přírub na VZT potrubí.
  • Efektivní čištění rodin a projektů: vyčistí vzory čar, vzory výplní, materiály, …

 

Užitečné odkazy

Nahlásit problém

Něco na této stránce nefunguje? Dejte nám vědět a my to obratem napravíme.