Autodesk Simulation


No Picture

Autodesk Simulation – Modální analýza

Modální analýza slouží k nalezení vlastních tvarů těles a frekvencí, při kterých k nim dochází. Takovéto situace jsou nebezpečné, jelikož můžou způsobit až selhání funkce součástí. Dalším aspektem může být uživatelská přijemnost. Vlastní frekvence se totiž projevují silnými vibracemi tělesa.No Picture

Autodesk Simulation – Vzpěrná stabilita

Při zatěžování konstrukcí o specifických tvarech může dojít k překročení tzv. meze vzpěrné stability. Poté následuje stav, kdy již konstrukce není schopna snášet ani zlomek původního zatížení. Pro tento typ analýzy je nejtypičtějším příkladem tlakové axiální namáhání štíhlých prutů.No Picture

Autodesk Simulation – Tenkostěnné prvky

Při řešení tenkých těles obecně vzniká problém s kvalitou sítě. U milimetrového plechu je problém vytvořit tak malé elementy, aby dokázaly dostatečně přesně popsat tloušťku materiálu a současně nebylo použito extrémní množství vzhledem k ostatním rozměrům. Tento článek se zabývá mechanismem, který nám pro takovéto situace nabízí Autodesk Simulation.No Picture

Autodesk Simulation – Velké deformace

U jednoduchých analýz pomocí MKP je nezbytná podmínka, že výsledná deformace nesmí být vůči rozměrům modelu příliš veliká. Tento relativní pojem má své opodstatnění. V rámci softwaru Autodesk Simulation ovšem existuje řešič, který si i s takovouto deformací dokáže poradit. V tomto článku je k dispozici kromě běžného textového postupu i jeho video varianta.
Nahlásit problém

Něco na této stránce nefunguje? Dejte nám vědět a my to obratem napravíme.