Revit a ČSN. Jak to vlastně je?

Věděli jste, jakou tradici mají naše normy?

V současné době máme platné normy zabývající se zobrazováním pozemních staveb z roku 2004 a to konkrétně ČSN 01 3420 vycházející z jejích předešlých sestřiček a to až z období roku 1981. A dále máme normu upřesňující zobrazování výkresů ve stavebnictví ČSN 01 3406 z roku 2015 a její sestřička byla z roku 1987. Normy zohledňují primárně ručně kreslené výkresy a nevěnují se problematice současného BIM řešení.

Veškeré výkresy musejí odpovídat normám zakreslování, aby bylo zaručeno mezioborové porozumění obsahové části a to přímo realizátorem, elektro technikem, klientem apod. Normy jsou koncipovány, tak aby obsahovou část symbolů rozeznal i laik. Proto jsou koncipovány, tak jak jsou koncipovány. Samozřejmě neodrážejí aktuální vývojové trendy a reagují vždy až pod nátlakem stavařské komunity. Příklady jsou zřejmé z period aktualizací norem řešící zakreslování pozemních staveb. Ve fázi studie je možné a dokonce chtěné upravovat obsahovou část více oku lahodící, než unifikovanému vzhledu. Přece jen každý má svůj rukopis, ale v projektové dokumentaci ke stavebnímu či územnímu řízení je slušné se držet stanovených zásad.

 

A víte že…???

Projekt Autodesk families je koncipován v souladu se současnou platnou normou zobrazování pozemních staveb ČSN 01 3420. Ale umožňuje zobrazení ve třech stupních detailu, tak aby uspokojil potřeby profesantů, projektantů a architektů. A to pomocí zobrazování: HRUBÝ/STŘEDNÍ/JEMNÝ

Příklady zobrazení:

Hrubý pro profesanty a projektanty, primárně zobrazovaný ve 2D

hruby

Střední odpovídající hrubému zobrazení ve 3D – optimalizováno pro rychlou práci ve 3D

stredni

Jemný odpovídající jemnému zobrazení ve 3D – obsahuje více detailů, náročnější na výpočetní výkon

jemny

Veškeré přednastavené zobrazení lze ovšem měnit také dle potřeby v nastavení zobrazení pod klávesovou zkratkou VG

 

STÁHNOUT RODINY JEŠTĚ DNES →

Nahlásit problém

Něco na této stránce nefunguje? Dejte nám vědět a my to obratem napravíme.