Rýchlejšie a presnejšie projektovanie zásluhou BIM

Autodesk Revit pomáha medzinárodnej pracovnej skupine spoločnosti StruCon pri spolupráci na projektoch nosných konštrukcií.

Slovenská spoločnosť StruCon pracuje predovšetkým na stavebných projektech v Londýne a ďalších mestách Spojeného kráľovstva. Špecializuje sa na statiku nosných konštrukcií, navrhovanie a realizáciu komerčných, obchodných i výrobných objektov a obytných stavieb, škôl, hotelov, divadiel alebo nemocníc. Spoločnosť bola založená v roku 2002, medzinárodná pracovná skupina špecialistov sa postupne rozrástla na 24 pracovníkov. Na splnenie náročných požiadaviek klientov, ktorí stále častejšie požadujú 3D modely ako aj využitie počítačového modelu budovy (BIM), sa spoločnosť rozhodla využiť odborové sady aplikácií Autodesk Building Design Suite Premium. Najmä s obľúbeným Revitom pracujú zatiaľ traja projektanti, ale plánuje sa ďalšie posilnenie úspešného tímu. Bratislavský projekt pre londýnsku školu Základná škola na londýnskom Wade’s Place je postavená v tradičnom ostrovnom štýle s obkladom z lícového muriva. Vnútri však ukrýva nosnú konštrukciu, ktorá využíva drevené laminované dosky. Základnú projektovú dokumentáciu dvorfázovej výstavby dodala anglická spoločnosť Engenuiti, ktorá navrhla aj tvar konštrukcií a statiku budovy. Úlohou slovenských projektantov z pracovnej skupiny StruCon bolo spracovanie 3D modelu a statických konštrukčných výkresov. Rozhodli sme sa využiť výhody počítačového modelu budovy s aplikáciou Autodesk Revit, ktorá nám výrazne uľahčila súbežnú spoluprácu viacerých pracovníkov na projekte. Jediný pracovník by zadanie časovo nezvládol – a při práci v 2D by sa zase musela dvojica striedať, čo môže viesť k chybám a nepresnostiam,“ približuje architektka Ivica Metkeová. S modelom umiestneným v centrálnom úložisku pracovali päť mesiacov dvaja projektanti a postupne k nemu pripájali aj lokálne umiestnené prílohy a stavebno-technické informácie. „Revit nám veľmi pomohol s urýchlením prípravy výkresov priamo z 3D modelu. Prepojenie všetkej technickej dokumentácie s priestorovým modelom zásadne uľahčilo hľadanie a riešenie problematických miest, jako aj intenzívnu koordináciu projektu s klientom,“ pripomína Ivica Metkeová. „Len čo sa niekde zmenili parametre konštrukčných prvkov, požiadavky klienta sme mohli okamžite bez problémov zapracovať do modelu – a následne sa automaticky odrazili v celej projektovej dokumentácie.

Parametrické modelovanie s Revitom

Zásluhou počítačového modelu budovy (BIM) nebolo nutné steny nosnej konštrukcie tradične prekresľovať v jednotlivých výkresoch – pôdorysoch, rezoch a pohľadoch – ale vznikali priamo ako parametrické objekty v Revite. Realizačná dokumentácia bola vygenerovaná priamo z 3D modelu vrátane objemových výkazov. „Presný trojrozmerný model prispel k celkovej orientácii a pomohol nám odhaliť nezrovnalosti, napríklad v prípade, keď jednotlivé prvky v rôznych podlažiach presne nelícovali,“ dodáva Ivica Metkeová. „Z modelu je možné tiež rýchlo odfiltrovať označené prvky a ponechať iba tie, na ktorých sa práve pracuje.“ BIM riešenie Autodesk Revit sa v spoločnosti StruCon podarilo nasadiť a prakticky využiť veľmi rýchlo a na všetkých stupňoch projektových prác – najmä pri modelovaní nosných konštrukcií z ocele, dreva a betónu. Revit bol vybratý nielen na základe kladných referencií od spolupracujúcich pracovných skupín v Spojenom kráľovstve, ale aj z dôvodu veľmi dobrého prepojenia s ďalšími nástrojmi od Autodesku, predovšetkým s aplikáciou AutoCAD. Výhodou je napríklad rýchly a presný export výkresov alebo vzájomné odkazovanie súborov. K sade Autodesk Building Design Suite v edícii Premium pracovná skupina využíva aj výhody predplatného, čo znamená, že vo všetkom programovom vybavení majú projektanti vždy prístup k najnovším verziám, službám cloudového úložiska i technickej podpore autorizovaného dodávateľa. Nasadenie Revitu si v slovenskom StruCone pochvaľujú „Projekt katolíckej školy v Londýne je jednou z našich vzhľadovo najatraktívnejších zákaziek – a tiež jednou z tých projektovo náročnejších. Úspešná referencia nám pomáha pri získavaní ďalších zákaziek, ale odrazila sa aj v pokračujúcej spolupráci s anglickými kolegami z partnerských projektových firiem,“ uzatvára architektka Ivica Metkeová.

Stáhněte si případovou studii v pdf

 

 

Nahlásit problém

Něco na této stránce nefunguje? Dejte nám vědět a my to obratem napravíme.