Správná správa dat

Správa dat: PDM, PLM aneb Kdo se vtom má vyznat?

Pouze 8 % společností, které správu dat nepoužívají, tvrdí, že nemají žádné problémy související s daty.

Špičkoví světoví výrobci používají o 30 % častěji správu dat a stráví o 25 % méně času neproduktivními úkony.

(Jim BROWN. Fakta o správě výrobní dokumentace. Tech-Clarity, Inc.2015)

Správa dat je tvořena dvěma stupni správy:

(PDM) Product Data Management – řízení výrobkových dat týkajících se konstrukce výrobku, která řeší vytváření, správu a publikování dat o produktu. Nejčastěji správa kusovníků, uvolňování návrhů, změnová řízení, nabídková řízení

Softwarový (PLM) Product Lifecycle Management – nadstavba nad PDM, řízení životního cyklu výrobku je proces řízení celého životního cyklu výrobku od prvního nápadu přes návrh, konstrukci a výrobu až po servis a likvidaci výrobku. PLM zahrnuje návrh výrobků a správu veškerých podkladů pro jejich výrobu a údržbu. Kromě toho také slouží jako centrální úložiště pro různé druhotné informace, například poznámky z praxe prodejců, katalogy, reakce zákazníků, marketingové plány, archivované plány projektů a jiné informace nashromážděné za dobu života jednotlivých výrobků

Problémy společností při „ruční –  nestrukturované správě“ dat:

Navrhování je nejvíce zdržováno prostým dohledáváním správné informace, často i prací s nesprávnými daty nebo hledáním způsobu, jak data sdílet s ostatními. Z průzkumů totiž vyplývá, že konstruktéři stráví až třetinu svého času prací bez přidané hodnoty.

Nabídkové řízení je nejvíce ovlivňováno stanovením správné nákladové ceny vůči konkurentům, ze které se pak odvíjí nabídková cena. V případě nepřesných odhadů je třeba do nabídkové ceny zahrnout větší marži, a to může být důvodem neúspěchu v nabídkovém řízení.

Často mají společnosti problémy i s dokončováním projektů díky časovému zpoždění a dodržení rozpočtu.

Efektivní strukturovaná správa dat podniku:

Společnosti se softwarově strukturovanou a řízenou správou dat vykazují o 17 % nižší neefektivitu při navrhování a o 32 % nižší pravděpodobnost zmeškání termínů než jejich nejbližší konkurenti. Jsou také úspěšnější ve výběrových řízeních a rychleji uvádí nové výrobky na trh.

 

Výhody efektivní strukturované správy dat

– Řízení a zabezpečení dat týkajících se výrobků

– Zlepšení schopnosti rychle najít a znovu využívat informace.

– Sdílení znalostí o výrobcích a spolupráce s ostatními odděleními

– Menší společnosti mohou využít stejných výhod správy dat jako ty větší – s výrazně nižšími náklady na nasazení.

Hardwarová náročnost efektivní správy dat:

Nejvýkonnější společnosti používají o 15 % méně síťové či sdílené disky jako základní systém pro správu dat a o 32 % méně používají lokální pevné disky a složky.

Důvody, proč nemají společnosti efektivní strukturovanou správu dat:

– Věří, že je to příliš drahé.

– Věří, že je nezbytná pouze v případě, používají-li 3D CAD jako primární nástroj pro navrhování.

– Připadají si jako příliš malá firma pro správu dat, přitom problémy vykazované menšími společnostmi se výrazně neliší od výzev, kterým čelí větší společnosti.

Pravda o efektivní strukturované správě dat:

Je efektivní strukturovaná správa dat pouze pro uživatele 3D CAD řešení?

I ti, kteří využívají 2 D CAD řešení, mohou správou dat hodně získat.

Musí efektivní strukturovaná správa dat odstartovat naráz?

Je možné ji rozšiřovat průběžně.

Potřebují malé společnosti efektivní strukturovanou správu dat?

Potřeba efektivní strukturované správy dat vyplývá ze složitosti výrobků, i malé firmy mohou využít této výhody.

Je efektivní strukturovaná správa dat jen pro správu CAD souborů?

Efektivní strukturovaná správa dat spravuje soubory všech typů, automatizuje a zdokonaluje důležité procesy zaměřené na výrobky.

Je efektivní strukturovaná správa dat je pouze nástrojem pro inženýry a konstruktéry?

Většina firem rozšiřuje nasazení efektivní strukturované správy dat napříč odděleními.

 Je efektivní strukturovaná správa dat nákladná?

 Od zavedení pronájmů software ne, brzy se vám stejně vložené prostředky vrátí. Navíc menší společnosti mohou využít stejných výhod efektivní správy dat jako ty větší – s výrazně nižšími náklady na nasazení.

Ano a můžete i zvýšit finanční hodnotu podniku.

Autor: Petr Svoboda ze společnosti AW Graph

www.awgraph.cz

Nahlásit problém

Něco na této stránce nefunguje? Dejte nám vědět a my to obratem napravíme.