Technologie: unikátní navigační aplikace Naviterier

<video v článku> Již devět let se Zdeněk Míkovec a Jan Balata z katedry počítačové grafiky a interakce Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze zabývají vývojem unikátní navigační aplikace pro nevidomé Naviterier.

Ta využívá precizně zpracovaných mapových podkladů projektu ROUTE4ALL. Nevidomý je tak informovaný například o tvarech rohů ulic, nebo o sklonu a šířce chodníku. Aplikace bude ke stažení v létě 2017, ale již nyní ji lze na webu předobjednat. Zájemci, kteří se zaregistrují do konce dubna, budou mít Naviterier na půl roku zdarma.

Nová navigace Naviterier umožní lidem se zrakovým postižením bezpečný pohyb po městě. Její hlavní výhodou je, že jako jediná plánuje trasu po chodnících a popisuje ji podobně jako by to udělal člověk. Navigace bude dostupná ve dvou verzích – webová aplikace Naviterier Routeplanner a dále jako mobilní aplikace Naviterier Conversation. Hlavní výhodou mobilní verze je možnost vytváření seznamů tras, optimalizace pro potřeby uživatele, nebo možnost kontroly polohy pomocí GPS. Do budoucna bude Naviterier napojen také na Navigační centrum SONS (Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky), s jejichž odborníky je vývoj Naviteriera průběžně konzultován.

Zdeněk Míkovec, spoluautor projektu, o navigaci říká: „Nevidomí, kteří Naviterier testovali, byli z jeho fungování nadšeni, nicméně pro úspěšné pokrytí České republiky detailními mapami je nezbytná součinnost měst a krajů.“ Podrobnosti o navigaci Naviterier jsou k dispozici na stránce: www.naviterier.cz

Naviterier Conversation je konverzační navigační aplikace pro nevidomé chodce, fungující na chytrých mobilních telefonech a ve zjednodušeném režimu i na telefonech s operačním systémem Symbian. Vysoké přesnosti lokalizace je dosaženo unikátním využíváním orientačních bodů a charakteristik terénu, což kompenzuje nedostatečnou přesnost satelitní navigace GPS. Zejména v husté městské zástavbě se tak aplikace stává ideální pomůckou pro chodce se sníženou schopností orientace a pohybu.
Pokrytí

Naviterier nejlépe funguje s geografickou databází ROUTE4ALL, kterou se ve spojení s firmou CEDA snažíme stále rozšiřovat na co největší oblast České republiky. V současnosti pokrývá na zkušebním vzorku dat centrum Prahy zhruba 150 kilometrů chodníkové sítě (přibližně 3 kilometry čtvereční s velmi hustou chodníkovou sítí). Dále je v jednání rozšíření oblasti pokrytí s městy Brno a Uherské Hradiště, a kraji Plzeňským a Ústeckým. Projekt ROUTE4ALL získal v Praze podporu řady organizací hendikepovaných, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Technické správy komunikací hl. m. Prahy. Bohužel zatím se nepodařilo najít konkrétní formu podpory ze strany Magistrátu hl. m. Prahy. Díky využití stejných dat pro celé území státu bude Naviterier fungovat ve všech zmapovaných městech stejně.
Zdroj: ČVUT

Nahlásit problém

Něco na této stránce nefunguje? Dejte nám vědět a my to obratem napravíme.