Podmínky použití internetových stránek Autodeskclub.cz

1. Provozovatelem internetových stránek Autodesk Clubu www.autodeskclub.cz je společnost Tech Data Distribution s.r.o. se sídlem: Explora Business Centre, Jupiter building, Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, IČ: 40767701; DIČ: CZ40767701.

2. Provozovatel žádá všechny návštěvníky internetových stránek www.autodeskclub.cz, aby se řádně seznámili s těmito Podmínkami použití, upravujícím podmínky přístupu a provozu internetových stránek www.autodeskclub.cz, a tyto stránky užívali jen poté, budou-li s tímto návštěvním řádem souhlasit.

3. Jakékoliv užití internetových stránek www.autodeskclub.cz, nebo jejich jakékoliv části jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek autodeskclub.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti Tech Data Distribution s.r.o., a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu těchto internetových stránek.

4. Na internetových stránkách autodeskclub.cz jsou společností Tech Data Distribution s.r.o. oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Tech Data Distribution s.r.o.

5. Veškerý obsah internetových stránek www.autodeskclub.cz slouží pouze pro informaci. Obsah internetových stránek www.autodeskclub.cz byl získán ze zdrojů, které společnost Tech Data Distribution s.r.o. považuje za spolehlivé. Společnost Tech Data Distribution s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Za správnost autorských článků ručí jednotliví autoři. Obsah internetových stránek www.autodeskclub.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na internetových stránkách www.autodeskclub.cz musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na těchto internetových stránkách.

6. Společnost Tech Data Distribution s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetových stránek www.autodeskclub.cz.

7. Každý návštěvník užívá internetové stránky www.autodeskclub.cz na vlastní riziko. Společnost Tech Data Distribution s.r.o. neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek autodeskclub.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a nebo úplné nefunkčnosti. Společnost Tech Data Distribution s.r.o. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek autodeskclub.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

8. Pokud se návštěvník pohybuje v části internetových stránek www.autodeskclub.cz, které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla, pak jsou data poskytnutá návštěvníkem použita pro personifikaci takovýchto stránek a čerpaných služeb. V případě registrovaného přístupu má společnost Tech Data Distribution s.r.o. právo používat údaje poskytnuté v této souvislosti návštěvníkem pro marketingové účely v rámci společnosti Tech Data Distribution s.r.o. či pro jiné účely, související s podnikáním společnosti Tech Data Distribution s.r.o.

9. Společnost Tech Data Distribution s.r.o. je oprávněna se spojit s registrovanými návštěvníky za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti jimi poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

10. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou tyto Podmínky použití platné a účinné dnem jeho prvotního uveřejnění na internetových stránkách autodeskclub.cz. Společnost Tech Data Distribution s.r.o. si vyhrazuje právo tyto Podmínky použití kdykoliv bez předchozího upozornění změnit. Tyto Podmínky použití jsou platné a účinné od 1. 9. 2015.

V případě, že si nejste jisti výkladem těchto provozních podmínek, kontaktujte nás.

Nahlásit problém

Něco na této stránce nefunguje? Dejte nám vědět a my to obratem napravíme.